Υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός για την συμπλήρωση της αίτησης;

( By. hutfreeness )

Για λόγους ασφαλείας το σύστημα μετά από 10’ αδράνειας θα σας αποσυνδέσει. Μπορείτε όμως να αποθηκεύσετε την αίτησή σας και να την υποβάλλετε αργότερα.