• Αναφορές - Αιτήματα δημοτών
  • Δημοτική Αστυνομία
  • Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο
  • Διεύθυνση Καθαριότητας
  • Διεύθυνση Πολεοδομίας
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Κέντρο Κοινότητας
  • Πρόνοια
  • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
  • Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών